Relaties-Links

De Stichting Militair Erfgoed onderhoudt relaties met:

Stichting Menno van Coehoorn
Landelijke vrijwilligersorganisatie met een gelijksoortige doelstelling als SME. MvC ijvert sinds 1932 voor het behoud van historische verdedigingswerken. De stichting documenteert bestaande en verdwenen monumenten en beheert een eigen documentatiecentrum in Utrecht. De stichting heeft expliciet geen monumenten in eigendom.

Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam
Particulier kennis- en expertisecentrum op het gebied van monumenten, landschap en historie van de Stelling van Amsterdam. Het centrum verzamelt informatie, documenten en collectie en het verzorgt lezingen, rondleidingen en excursies.

Stichting Militair Erfgoed Groot Amsterdam
MEGA richt zich op het verwerven en verspreiden van kennis over de militaire infrastructuur van Amsterdam door de eeuwen heen in het algemeen en die van de Stelling van Amsterdam in het bijzonder. Een belangrijke dienst is een pool van vrijwilligers die rondleidingen op meerdere forten kunnen verzorgen.