Publicaties

Vanaf 2003 verzorgde de stichting ieder jaar de uitgave van een boek op het gebied van militair erfgoed. Helaas is dit de afgelopen jaren niet meer gebeurd. Hierna treft u en overzicht van de gedane publicaties: