Expertise

Naast het in stand houden van militair erfgoed adviseren wij ook (gevraagd en ongevraagd) (rijks)overheden op het gebied van Militair Erfgoed.


Publicaties

Schuilen in Den Haag : erfgoed van de Koude Oorlog (Uitgeverij de Nieuwe Haagsche B.V. 2017)

Een boek geschreven voor de Stichting Militair Erfgoed in opdracht van de afdeling Monumentenzorg & Welstand van de gemeente Den Haag.

Auteurs: Colette Cramer en Kees van Leeuwen. Co-auteurs: Rutger Noorlander, Peter Sikma en Sandra van Lochem.


Rapportages

Haalbaarheidsonderzoek herbestemmingsmogelijkheden luchtwachttoren Eede

Haalbaarheidsonderzoek kazemat Diefdijk Zuid

Haalbaarheidsonderzoek kazemat Katwijk Zuid

Haalbaarheidsonderzoek naar de kazematten Grave Noord en Zuid

Haalbaarheidsonderzoek herbestemming brandstofdepot C&T Stoff vliegveld Twente

Haalbaarheidsonderzoek herbestemmingsmogelijkheden schietbanencomplex vliegveld Twente