Over

ANBI

Kvk
Kvknummer: 04057901

Postadres
Postbus 5236
6802 EE Arnhem

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: René Vossebeld
Secretaris/penningmeester: Gustaaf Boissevain
Algemene bestuursleden: Paul Dijkstra, Jelle Elmendorp en Chris Vader

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a. het behoud en herstel van verdedigingswerken en andere militaire objecten, die representatief zijn voor een bepaalde periode (met name de negentiende en twintigste eeuw);
b. het behoud en herstel van het cultuurlandschap dat ten behoeve van deze werken is ingericht met de daarbij bhorende natuurwaarden;
c. het creëren van een maatschappelijk draagvlak voor dit behoud;
d. het bevorderen van de belangstelling voor een studie van verdedigingswerken en andere militaire objecten;
e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan
Download hier het beleidsplan

Jaarverslag 2013

Download hier het jaarverslag

Financiële verantwoording 2013
Download hier de financiële verantwoording

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid ten aanzien van de vrijwilligers en/of bestuursleden.